ДонНМУ
Герб ДонНМУ

Кафедра неонатологии УНИПО
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького


Методические материалы для интернов-неонатологов и руководителей заочных баз
Протокол засідання державної атестаційної комісії по атестації лікарів-інтернів на присвоєння звання лікар-спеціаліст за фахом лікар - неонатолог

К вопросу подготовки интернов неонатологов (информация руководителям баз интернатуры и руководителям врачей-интернов)

К вопросу подготовки интернов неонатологов (методическое пособие для преподавателей)

Подготовка интернов-неонатологов на заочных базах интернатуры

Журнал учета работы врача-интерна. Индивидуальный план работы врача-интерна

Типовий навчальний план та програма інтернатури зі спеціальності “Неонатологія”

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАХІВЦЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “НЕОНАТОЛОГІЯ”

Перелік основних навичок та маніпуляцій, якими повинен оволодіти лікар-неонатолог після проходження циклу інтернатури

План науково-дослідної роботи лікарів-інтернів

Перелік рефератів, які виносяться на заочну частину навчання (по рокам)

Методические указания для врачей-интернов-неонатологов 1-2 года обучения

КРОК 3_2014_ЗЛП_ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТЕСТКафедра неонатологии УНИПО
Дата обновления: 08.12.2014 г.